bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2/92 prowadzonego przez Organizatora. Organizatorem jest Gmina Łazy. Miejski Ośrodek Kultury działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.)
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaiu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406)
Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Statutu MOK w Łazach
Przepisów wewnętrznych.

Uchwała Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Łazach

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w ŁazachOpublikował: Grzegorz Piłka
Publikacja dnia: 08.09.2016
Podpisał: Grzegorz Piłka
Dokument z dnia: 05.12.2013
Dokument oglądany razy: 675