bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Finanse

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Miejski Ośrodek Kultury w Łazahc samodzielnie gospodaruje mieniem i prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Budżet MOK w Łazach za rok 2015 - 1.201.738,55 złOpublikował: Grzegorz Piłka
Publikacja dnia: 02.09.2016
Podpisał: Grzegorz Piłka
Dokument z dnia: 05.12.2013
Dokument oglądany razy: 503