bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach prowadzi działalność w budynku znajdującym się przy ulicy Kościuszki 5.  W strukturze organizacyjnej MOK w Łazach wyodrębnia się działy: techniczno - gospodarczy, administracyjno - kulturalny oraz finansowy.
Organizację wewnętrzną MOK w Łazach określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny.

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach - mgr Grzegorz Piłka
ul. T. Kościuszki 5, 42-450 Łazy, tel. (32) 6729453
e-mail: sekretariat@moklazy.pl

Główny księgowy - mgr Bożena Hrehorowicz
ul. T. Kościuszki 5, 42-450 Łazy, tel. (32) 6729453,
e-mail: sekretariat@moklazy.plOpublikował: Grzegorz Piłka
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Grzegorz Piłka
Dokument z dnia: 05.12.2013
Dokument oglądany razy: 723